Print Anywhere trên ứng dụng HP Smart: In từ bất kỳ đâu

| Video
3609
Print Anywhere trên ứng dụng HP Smart: In từ bất kỳ đâu
Print Anywhere trên ứng dụng HP Smart thực sự là một tính năng tuyệt vời. Bạn có thể in từ bất kỳ đâu, miễn là đáp ứng các yêu cầu sau:
  • Máy in HP kết nối internet.
  • Thiết bị (Điện thoại, Tablet, PC) có kết nối internet.
  • Thiết bị (Điện thoại, Tablet, PC) đã cài app HP Smart.
  • Bạn đã có account HP Smart được kích hoạt.
☼ Tham khảo:
Hãy làm theo hướng dẫn sau để thực hiện tính năng Print Anywhere: 


Bình luận