Ngày viết: 04/12/2013
DANH SÁCH CÁC KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU:
  1.  Ngân hàng TMCP  Kỹ Thương Việt Nam - TechcomBank
  2. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB
  3. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – LienViet Post Bank
  4. Ngân hàng TMCP Đông Á – DongA Bank
  5. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – HN- SHB
  6. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  7. Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Pvcom Bank
  8. Tổng công ty Hàng Không Việt Nam
  9. Công ty Cổ phần In Hàng Không
  10.  Công ty cổ phần Viễn Thông hàng không
10981